Bốt bảo vệ VHB cỡ lớn

Đường kính ngoại tiếp 2540mm

Cao tổng thể: 2880mm

Đường kính ngoại tiếp thân ( Vị trí nhỏ nhất): 1963mm

Kích thước cạnh lục giác thân bốt gác: 981 mm

Diện tích sàn: 2.2 m2

Danh mục: