Showing all 7 results

Chất liệu: Sắt Phủ ngoài: Sơn tình  điện độ bền cao Tải trọng chứa hàng: 80 – 100 kg/ 1…
Chất liệu: Sắt Phủ ngoài: Sơn tình  điện độ bền cao Tải trọng chứa hàng: 80 – 100 kg/ 1…
Chất liệu: Sắt Phủ ngoài: Sơn tình  điện độ bền cao Tải trọng chứa hàng: 80 – 100 kg/ 1…
Chất liệu: Sắt Phủ ngoài: Sơn tình  điện độ bền cao Tải trọng chứa hàng: 80 – 100 kg/ 1…
Chất liệu: Sắt Phủ ngoài: Sơn tình  điện độ bền cao Tải trọng chứa hàng: 80 – 100 kg/ 1…
- Kích thước:  D900 x R450 x C1800 x 5T– Màu sắc kệ: màu trắng– Mặt đáy: D900 x 450– Mặt…
– D1200 x R930 x C1500 x 8 tầng– Màu sắc kệ: màu trắng ( Tùy chọn) – Mặt đáy: D1200 x…