HỆ THỐNG ĐẾM XE TỰ ĐỘNG

– Tự động đếm xe ra vào
– Nhận diện biển số xe tự động
– Chụp ảnh mỗi lần xe ra vào
– Báo cáo số lượt ra vào của xe