HỆ THỐNG KIỂM SOÁT Ô TÔ RA VÀO BẰNG THẺ TẦM XA

– Kiểm soát xe vào bằng thẻ tầm xa
– Quản lý xe ra vào bằng biển số xe
– Kiểm soát xe ra vào cơ quan, KDT