Hệ thống Camera đo thân nhiệt tự động từ xa

Máy đo thân nhiệt tự động dùng để:

  • Đo kiểm tra thân nhiệt cho trường học
  • Kiểm tra thân nhiệt công nhân ra vào
  • Máy đo thân nhiệt cho cơ quan
  • Đo thân nhiệt tự động cho tòa nhà