Bảng led trạm quan trắc

Giá: Liên hệ

Hiển thị thông tin trạm quan trắc như :

Nhiệt độ, độ ẩm , tốc độ gió, bức xạ mặt trời

Các chỉ số Lưu huỳnh đioxit (SO2), Nitơ đioxit (NO2), Nitơ oxit (NOx), Cacbon monoxit (CO) , Ozon (O3)

Chat qua Zalo
Hotline: 0904.593.889