Showing all 4 results

hệ thống kiểm soát ra vào bể bơi nhằm kiểm soát ra vào của khách hàng số lượng ra vào…
- Quản lý hội viên tập Yoga ra vào bằng Vân Tay, Thẻ từ, Khuôn mặt - Thống kê doanh…
- Quản lý khách ra vào bằng thẻ từ, Qr code, Khuôn mặt - Thống kê lượng khách dã đến,…