Bộ đếm sản phẩm 4 số, 6 số

– Nguồn cấp 220VAC , 12VDC

– Kích thước 16 x 70 x 10cm

– Bộ đếm sản phẩm tự động từ 000000 – 999999.

– Dùng cảm biến chuyên dụng phát hiện chính xác sản phẩm