Cổng dò kim loại WTMD

  • Tiêu chuẩn quốc gia: “GB 15210-1994”
  • Đáp ứng yêu cầu của GB4793.
  • An toàn cá nhân: NILECJ-0601.
  • Điện áp: 220V AC, 50/60Hz.
  • Điện: 35VA.
Danh mục: