Hệ thống giám sát trạm BST

  • GIám sát nhiệt độ, độ ẩm , báo ngập nước
  • Báo cháy, báo khói
  • Báo sự cố điện
  • Kiểm soát ra vào trạm