BARIE TỰ ĐỘNG PARKPLUS 100

A. Giờ mở cửa & Giờ đóng cửa:

1. Thời gian mở chướng ngại vật: 1,2 đến 5 giây

2. Thời gian đóng chướng ngại vật: 1,2 đến 5 giây 

3. Nhiệt độ hoạt động:14 °đến160 ° F (-10 °đến 60° C) mà không cần lò sưởi.