Showing all 3 results

Thông số kỹ thuật : Nguồn cấp : 230VAC Công suất : 250W Cánh tay dài : 3m Chu kỳ…
A. Giờ mở cửa & Giờ đóng cửa: 1. Thời gian mở chướng ngại vật: 1,2 đến 5 giây 2.…
Thông số kỹ thuật : Nguồn cấp : 230VAC Cánh tay dài : 4 m Chu kỳ hoạt động :…