BỘ LẬP TRÌNH PLC S7 1200 SIEMENS

PLC S7 1200 có 5 dòng là

S7 1200 CPU 1211C,

S7 1200 CPU 1212C

S7 1200 CPU 1214C

S7 1200 CPU 1215C

S7 1200 CPU 1217C.

Danh mục: