Bộ lập trình PLC s7 1200 cpu 1214c

  • – Vùng nhớ Truy suất bit (M) : 4096Byte
  • – Module tín hiệu mở rộng :8
  • – Board  tín hiệu/truyền thông :1
  • – Module truyền thông: 3
  • – Bộ đếm tốc độ cao :
Danh mục: