Cabin bảo vệ VHB

-Kích thước tiêu chuẩn: 170 x 107 x 240 cm

-Thân: 1,5 x 1,5m

Danh mục: