Giải Pháp điểm danh bằng nhận diện khuôn mặt

Công trình hệ thống điểm danh bằng khuôn mặt

Giải Pháp điểm danh bằng nhận diện khuôn mặt cho Trường Học

Giải pháp điểm danh bằng nhận diện khuôn mặt là giải pháp ứng dụng công nghệ quét khuôn mặt để định danh thay cho việc điểm danh bằng phương pháp thủ công. Giải pháp điểm danh bằng Face ID đem lại sự thuận tiện, minh bạch cũng như quản lý chặt chẽ hơn.

  Hệ thống điểm danh bằng khuôn mặt cần những thiết bị gi ?

1 Thiết bị nhận dạng khuôn mặt

2 Thiết bị kiểm soát ra vào

3 Server và phần mềm quản lý

Điểm danh bằng nhận diện khuôn mặt
Điểm danh bằng nhận diện khuôn mặt

 Hệ thống điểm danh bằng nhận diện khuôn mặt hoạt động như thế nào?

  • Đăng ký dữ liệu khuôn mặt vào hệ thống: Cán bộ đào tạo, giáo viên phụ trách sẽ chụp ảnh dữ liệu khuôn mặt của học sinh cũng như cán bộ công nhân viên để đăng ký vào hệ thống bao gồm hình ảnh, họ tên, lớp, mã số, thông tin phụ huynh để quản lý.
  • Đẩy dữ liệu vào thiết bị:  Sau khi đăng ký dữ liệu vào phần mềm, cán bộ quản lý phân nhóm học sinh theo từng khu vực hoặc toàn bộ để đẩy dữ liệu vào thiết bị
  • Xác thực điểm danh: Sau khi đã đăng ký dữ liệu lên thiết bị, người dùng đi gần đến thiết bị Face ID nhìn thẳng vào thiết bị để xác thực khuôn mặt, Nếu hợp lệ thiết bị sẽ thông báo thành công và hiển thị hình ảnh đăng ký, họ tên lên màn hình để người dùng biết dược mình đã được xác thực. Hợp lệ cổng kiểm soát sẽ mở ra cho người đó qua
  • Hiển thị kết quả: Trên phần mềm giám sát sẽ hiển thị thông tin học sinh, sinh viên vừa qua cổng thuận tiện cho việc giám sát
  • Tổng hợp báo cáo: Phần mềm sẽ tổng hợp danh sách học sinh vừa xác thực qua cổng và chưa xác thực qua cổng để thổng hợp báo cáo.

Chat qua Zalo
Hotline: 0904.593.889