HỆ THỐNG CHỈ DẪN ĐỖ XE TỰ ĐỘNG VHB

 

  • Hướng dẫn xe vào ra.
  • Chỉ dẫn các vị trí đỗ xe còn trống
  • Hiển thị tổng số chỗ trống còn trong bãi.
  • Hiển thị số chỗ trống của từng tầng và từng hướng đi cụ thể.