HỆ THỐNG KIỂM SOÁT BÃI GIỮ XE

– Kiểm soát bãi giữ xe bằng thẻ từ
– Quản lý bãi giữ xe bằng biển số xe
– Soát vé giữ xe tự động