MEMBER CARD PVC – THẺ THÀNH VIÊN PVC VHB004

Chất liệu PVC 3,4 lớp tiêu chuẩn quốc tế

Hiệu quả về chi phí

Quảng bá tự nhiên

Xây dựng thương hiệu, tạo niềm tin với đối tác