THẺ TỪ RA VÀO CÔNG TY

THẺ TỪ RA VÀO CÔNG TY

Kích thước : thông thường là 8.5×5.4 cm

in màu 2 mặt

Sử dụng rộng dãi và phổ biến